شما به آمار دقیق وب سایت خود دسترسی خواهید داشت

همه چیز که فقط ساخت سایت نیست. پس از ساخت سایت، شما نیاز دارید به آمار وب سایت خود دسترسی داشته باشید تا وضعیت آن را تحلیل کنید و بتوانید آن را روز به روز بهتر کنید. در سایت ساز کاج شما به این آمار هم با جزئیات بسیار بالا و کامل دسترسی خواهید داشت. 

 

 

شما بخوبی می‌دانید که روزانه چند نفر از سایت شما بازدید می‌کنند، چگونه سایت شما را پیدا کرده‌اند، از کدام شهر یا کشور هستند، با کامپیوتر به اینترنت وصل شده‌اند یا گوشی تلفن همراه و ...

مطالعه مطالب بیشتر