از طریق کاج به راحتی برای خودتان ایمیل های اختصاصی بسازید

فرض کنیم که شما یک سایت با آدرس www.kaajwebdesign.com درست کردید. حالا جذاب نیست اگر بتوانید یک ایمیل هم با آدرس همین سایت برای خود بسازید؟ یعنی یک ایمیل مثل Salehi@kaajwebdesign.com.

داشتن چنین ایمیلی می‌تواند یک وجهۀ رسمی و حرفه‌ای به کار شما بدهد و تاثیر مثبتی روی مخاطبان شما بگذارد. البته، ساختن چنین ایمیلی بدون کاج غیر ممکن نیست. فقط مراحل سختی را باید برای ساختن آن طی کنید. در حالی که با سایت ساز کاج، شما به راحتی و ظرف چند دقیقه می‌توانید ایمیل‌های مختلفی را با آدرس دامنۀ خود ایجاد کنید.

مطالعه مطالب بیشتر