امکانات وب سایت خود را هر زمان که می خواهید گسترش دهید

در سایت ساز کاج، هر زمان بخواهید می‌توانید امکانات بیشتری را به سایت خود اضافه کنید. برای مثال، ممکن است زمانی برسد که شما بخواهید در فروشگاه اینترنتی خود، وضعیت یک سفارش را از طریق ایمیل یا پیامک به مشتریان اطلاع بدهید. برای این منظور، کافی است قابلیت ارسال پیامک یا ایمیل را (که استفاده از آنها رایگان است) به سایت خود اضافه کنید.
اما اگر امکان مد نظر شما در حال حاضر قابل افزوده شدن به سایت نبود چه؟ ساده است... کاج به نحوی طراحی شده است که هر امکان جدیدی که بخواهید بتوان به آن اضافه کرد. فقط کمی زمان لازم است.

 مطالعه مطالب بیشتر