دنیای دیجیتال و تکنولوژی تاثیراتی در زندگی انسان، خصوصا طراحان گرافیک خواهند گذاشت که همین موضوع دستمایه تهیه ویدئویی از سوی غول نرم افزاری دنیا یعنی شرکت Adobe شده است.

این ویدئوی جذاب را حتما ببینید: